تجهیزات فن کویل ایرانی

2021-05-05
فن کویل ایرانی

فن کویل ایرانی

فن کویل چیست؟ فن کویل دارای یک یا چند فن و کویل می باشد که وظیفه فن ها دهش هوا بر روی کویل برای تامین هوای