خرید مینی چیلر 3 تن تبرید

2022-02-01
مینی چیلر ۳تن تبرید

مینی چیلر 3 تن تبرید

مینی چیلر های 3 تن تبرید، از سیکل تبرید تراکمی برای عملکرد استفاده می نمایند. بخش های اصلی یک  سیکل تبرید تراکمی از کمپرسور، کندانسور، شیر
ارسال پیام
1
پیام جدید
مشاوره خرید تهویه نوین
آماده ارائه مشاوره خرید هستیم!