قیمت فن کویل ایستاده

2021-05-05
فن کویل ایستاده

فن کویل ایستاده

فن کویل چیست؟ فن کویل دارای یک یا چند فن و کویل می باشد که وظیفه فن ها دهش هوا بر روی کویل برای تامین هوای