معایب فن کویل نسبت به اسپلیت

2021-05-05
تفاوت فن کویل با رادیاتور و اسپلیت

تفاوت فن کویل با رادیاتور و اسپلیت

تفاوت فن کویل با رادیاتور فن کویل سیستم سرمایشی و گرمایشی می باشد اما رادیاتور سیستمی صرفاً گرمایشی است. انتقال حرارت در فن کویل به کمک