مقابله با کرونا توسط تهویه مطبوع

2020-03-31
مقابله با ویروس کرونا توسط سیستم های سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع

مقابله با کرونا توسط سیستم تهویه مطبوع

مقابله با کرونا توسط تهویه مطبوع در پیشگیری از این ویروس موثر می باشد.. باتوجه به انتشار ویروس کووید 19 و شیوع بیماری مهلک کرونا درجهان