ویژگی مینی چیلر صنعتی

2021-05-05
تفاوت مینی چیلر آپارتمانی و صنعتی

تفاوت مینی چیلر آپارتمانی و صنعتی

مینی چیلر ساختمانی مینی چیلر ساختمانی که از تجهیزات کارآمد در تهویه مطبوع ساختمان ها می باشد، در ساختمان هایی که تعداد طبقات آن کم است،