2020-04-21
چیلر اسکرال چیست

چیلر تراکمی اسکرال

امروزه سیستم های تهویه مطبوع در صنعت های مختلف، اهمیت بسیار زیادی دارند و جزء قسمت های مهم ساختمان می باشند. چیلر های اسکرال زیر مجموعه
ارسال پیام
1
پیام جدید
مشاوره خرید تهویه نوین
آماده ارائه مشاوره خرید هستیم!