2019-12-10
چیلر تراکمی اسکرو

چیلر تراکمی اسکرو

چیلر های اسکرو، زیر مجموعه چیلر های تراکمی می باشند که به علت اینکه قسمتی از کمپرسور آن مارپیچی شکل می باشد، به این اسم نامگذاری
ارسال پیام
1
پیام جدید
مشاوره خرید تهویه نوین
آماده ارائه مشاوره خرید هستیم!