پکیج روفتاپ ۴۰ تن نامی

ساخت هواساز ۱۳۰۰۰ و ۱۸۰۰۰

چیلر ۱۲ تن نامی و هواساز ۹۰۰۰ cfm

پروژه چیلر ۱۲۰ تن هواخنک الهیه

نصب 2 عدد چیلر در ساختمان مسکونی خیابان فکوریان

نصب ۱۰ دستگاه vrfدر مجموعه فولاد بوتیا

ساخت هواسازهای بیمارستان صدیقی شیراز

سایر پروژه های اجرا شده

ارسال پیام
1
پیام جدید
مشاوره خرید تهویه نوین
آماده ارائه مشاوره خرید هستیم!