فن کوئل کاستی 4طرفه (Fancoil 4Way Cassette)

يونيت داخلي سقفي کاستی شامل دو قسمت بدنه داخلي توکار و پانل دکوراتيو است که مجموعاً وظيفه تامين سرمايش و گرمايش يک محيط (ZONE) را برعهده دارد . مکش اين دستگاه از طريق گريل ميانی که در وسط تعبيه شده انجام پذيرفته و هوای خروجی از چهار درگاه خروجی به چهار سمت پرتاب می گردد.

caseti-4-tarafe NEW1

کاتالوگ فن کوئل کاستی چهار طرفه

ارسال پیام
1
پیام جدید
مشاوره خرید تهویه نوین
آماده ارائه مشاوره خرید هستیم!