مزایای چیلر هوا خنک

2019-08-26

معرفی چیلر هوا خنک اسکرو و نحوه عملکرد آن

برای اطلاعات بیشتر در مورد چیلر هوا خنک اسکرو به مطالب زیر توجه فرمایید. در چیلرهای هوا خنک اسکرو تامین سرمایش در آن توسط سیکل تراکمی
2019-08-21
چیلر هوا خنک

چیلر هوا خنک

برای اطلاعات بیشتر در مورد چیلر هوا خنک به مطلب زیر توجه کنید. این چیلر در ظرفیت های 8.5 الی 75 تن تبرید ساخته میشود.کمپرسورهای این