کاربرد چیلر در صنعت

2021-06-22
بهترین چیلر صنعتی

بهترین چیلر صنعتی

چیلر در سیستم های تهویه مطبوع و پروسه های صنعتی یکی از پرکاربرد ترین اجزا است . چیلر ها به کمک سیکل تبرید تراکمی یا جذبی،