2019-09-11
ایستگاه های پمپاژ آب

طراحی ایستگاه‌های پمپاژ آب و تأسیسات مربوطه

ایستگاه پمپاژ آب چیست؟ این ایستگاه ها به دلیل تامین فشار لازم برای خطوط انتقال آب، ساخته می شوند.تجهیزاتی که در این ایستگاه ها استفاده می
ارسال پیام
1
پیام جدید
مشاوره خرید تهویه نوین
آماده ارائه مشاوره خرید هستیم!