2022-02-18
چیلر 70 تن

چیلر 70 تن

چیلر 70 تن دستگاهی می باشد که به وسیله سیکل ترمودینامیکی شامل سیکل تبرید تراکمی و جذبی می‌باشد و حرارت را از جریان سیال یا مبرد
ارسال پیام
1
پیام جدید
مشاوره خرید تهویه نوین
آماده ارائه مشاوره خرید هستیم!