2022-02-07
چیلر 80 تن

چیلر 80 تن

از اجزای مهم در سیستم سرمایش مرکزی می توان چیلر ها را نام برد و چیلر 80 تن یکی از آنها می باشد. چیلر 80 تن
ارسال پیام
1
پیام جدید
مشاوره خرید تهویه نوین
آماده ارائه مشاوره خرید هستیم!