2022-02-22
چیلر 100 تن

چیلر 100 تن

چیلر دستگاهی است که با استفاده از سیکل تبرید تراکمی یا سیکل تبرید جذبی گرما را از مبرد دفع می نماید و مبرد با گردش در
ارسال پیام
1
پیام جدید
مشاوره خرید تهویه نوین
آماده ارائه مشاوره خرید هستیم!